Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

1

sommerhus danmark ferieTURISME: Ifølge det nye regeringsgrundlag skal udlændige have mulighed for at købe sommerhuse i bestemte dele af Danmark. Brancheforening frygter tab af danske arbejdspladser, hvis forslaget bliver en realitet.

Der er delte meninger om udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark. Nu åbner det nye regeringsgrundlag for en forsøgsordning, der skal gøre det muligt for udlændige at investere i danske sommerhuse i udvalgte dele af Danmark.

Regeringen vil i første omgang bevare de regler, der allerede eksisterer på området, men den vil nu undersøge muligheden for at udvælge særlige områder, hvor udenlandske turister kan købe sommerhuse i Danmark.

I foråret advarede direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, Carlos Villaro Lassen, mod at åbne for sommerhussalg til udlændinge.

”Vi vil miste millionvis af overnatninger i Danmark, og det vil kunne koste op mod 1.400 arbejdspladser, og det vil især ramme det sydvestjyske område på Rømø, Fanø, Blåvand, Vejers, Henne og området op langs Holmsland Klit, fordi det er der, tyskerne vil købe sommerhusene,” sagde han til JydskeVestkysten.

I foråret var der rekordmange sommerhuse til salg i Danmark. Dansk Byggeri foreslog dengang, at man skulle give udlændinge lov til at købe.

I dag skal man have fast bopæl i Danmark for at kunne købe sommerhus i Danmark.

1 COMMENT

 1. Det er ikke helt saa sort og hvidt…..

  *******************
  For både danskere og udlændinge, der ønsker at købe en fast ejendom i Danmark, gælder der et såkaldt bopælskrav. Bopælskravet indebærer, at man som udgangspunkt skal have enten fast bopæl i Danmark på købstidspunktet eller tidligere have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt 5 år. (Se dog undtagelsen for EU- og EØS-borgere nedenfor).

  Reglerne om bopælskrav gælder alle typer af ejendomme i Danmark.

  En tidligere bopælsperiode behøver ikke nødvendigvis at have været sammenhængende. Den kan f.eks. godt have været delt op i en bopælsperiode på 2 år og senere en periode på 3 år. Midlertidige ophold grundet ferie, studieophold o.l. vil som hovedregel ikke kunne medregnes i perioden.
  Tilladelse fra justitsministeren

  Ønsker en person, som ikke opfylder bopælskravet, at købe bolig i landet, kræves der tilladelse hertil fra Justitsministeren. Denne vil bl.a. kunne gives, såfremt personen har opholdstilladelse her i Danmark, eller personen f.eks. er nordisk statsborger og ønsker at flytte til Danmark. Bopælskravet administreres temmelig strengt og en potentiel køber, som blot har en midlertidig bopæl her i landet, opfylder som udgangspunkt ikke betingelserne.

  Bopælskravet gælder således også for danskere, hvilket betyder, at danske statsborgere, der ikke bor her i landet, og som heller ikke tidligere har gjort det i mindst 5 år, også skal søge om tilladelse hos Justitsministeren.
  Undtagelse for EU- og EØS-borgere: Statsborgerskabskriteriet

  Som en undtagelse til bopælskravet gælder særlige regler for borgere fra EU-lande og EØS-lande, som ønsker at arbejde i Danmark, eller som f.eks. er selvstændige erhvervsdrivende i EU eller EØS. Her gælder først og fremmest et krav om, at ejendommen skal være til brug for borgerens helårsbeboelse eller være en forudsætning for, at borgeren kan drive selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser i Danmark. Det betyder f.eks., at en svensker ikke kan købe sommerhus i Danmark.

  For disse borgere er kriteriet udelukkende deres statsborgerskab. Er man således statsborger i et EU-land eller et EØS-land, kan man uden Justitsministeriets tilladelse købe fast ejendom i Danmark, hvis ejendommen skal tjene til helårsbolig for borgeren.

  Årsagen hertil er, at Danmark som medlem af EU er forpligtet til ikke at hindre arbejdskraftens frie bevægelighed inden for fællesskabet. Det vil sige, at Danmark ikke må hindre andre EU- og EØS-borgere i at købe en fast helårsejendom i Danmark, da det samtidig ville hindre arbejdskraftens frie bevægelighed.

LEAVE A REPLY